Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Majątkowych w Słupsku

zrzesza osoby
posiadające uprawnienia
do wykonywania
czynności w zakresie
szacowania
nieruchomości.

władze Stowarzyszenia

Rzeczoznawcy majątkowi należący
do SRM w Słupsku

to osoby o wieloletniej praktyce
zawodowej oraz dużym
doświadczeniu i wyczuciu
w zakresie wyceny zarówno
nieruchomości, jak
i przedsiębiorstw, przedsięwzięć
inwestycyjnych, analizy
opłacalności inwestycji.

lista rzeczoznawców

Kontakt

Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Majątkowych w Słupsku

76-200 Słupsk
al. Jana Pawła II nr 1, pok. 106

tel. 59  841 46 31
tel. 606 494 683
e-mail: inwestdom@op.pl

KRS 0000161346
NIP 839 250 43 94
REGON 770925546

PKO BP SA
60102046490000760200799221

Historia

Historia Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Słupsku sięga samego początku istnienia stowarzyszeń zrzeszających rzeczoznawców w Polsce. Naszych czterech przedstawicieli Kazimierz Nowak, Danuta Kulik, Krystyna Popiel oraz Kazimierz Dobrzyniewicz weszło w skład grupy stanowiącej założycieli Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości w lipcu 1992 r. Wspomniani przedstawiciele Słupska reprezentowali najliczniejszą wówczas w Polsce 86 osobową grupę ludzi związanych z szacowaniem nieruchomości.

Prezesami stworzonego w Słupsku Oddziału PSRWN byli: Danuta Małkiewicz, następnie Kazimierz Nowak.

Najważniejszym w tym czasie wydarzeniem w naszym środowisku było zorganizowanie w listopadzie 1993 r. egzaminu państwowego, na którym znaczna część naszych obecnych członków uzyskała uprawnienia Rzeczoznawcy Majątkowego. W początkowym okresie działaliśmy jako Oddział Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny nieruchomości, natomiast w czerwcu 1997 r. walne zebranie naszych członków zdecydowało o odłączeniu się od PSRWN i utworzeniu samodzielnej organizacji pod nazwą Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Słupsku. Jako zarejestrowane już stowarzyszenie złożyliśmy deklaracje o przystąpienie do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Majątkowych i decyzją Rady Krajowej zostaliśmy jej członkami.

Prezesami Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Słupsku byli:

Danuta Małkiewicz 1992 – 1994
Kazimierz Nowak 1994 – 1996
1996 – 1997
Mirosław Chumek 1997 – 2000
2000 – 2002
Kazimierz Nowak 2002 – 2004
2004 – 2006
Roman Małkiewicz 2006 – 2008
Stefan Tomczak 2008 – 2010
2010 –
© Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Słupsku wykonanie: strony internetowe