Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Majątkowych w Słupsku

zrzesza osoby
posiadające uprawnienia
do wykonywania
czynności w zakresie
szacowania
nieruchomości.

władze Stowarzyszenia

Rzeczoznawcy majątkowi należący
do SRM w Słupsku

to osoby o wieloletniej praktyce
zawodowej oraz dużym
doświadczeniu i wyczuciu
w zakresie wyceny zarówno
nieruchomości, jak
i przedsiębiorstw, przedsięwzięć
inwestycyjnych, analizy
opłacalności inwestycji.

lista rzeczoznawców

Kontakt

Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Majątkowych w Słupsku

76-200 Słupsk
al. Jana Pawła II nr 1, pok. 106

tel. 59  841 46 31
e-mail: inwestdom@op.pl

KRS 0000161346
NIP 839 250 43 94
REGON 770925546

Władze

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - najwyższa władza SRM, zwoływane przez Zarząd. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Obrady Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków.

Zarząd

Stefan Tomczak Prezes
Mirosław Chumek Wiceprezes
Eugeniusz Lonski Członek Zarządu
Roman Małkiewicz Skarbnik
Włodzimierz Konon Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Krystyna Popiel Przewodnicząca
Joanna Smulczak Członek
Agnieszka Dudek Członek

Rada Ekspertów

Mirosław Chumek Przewodniczący
Stefan Tomczak

Komisja Etyki Zawodowej

Jan Ryszard Kurylczyk Przewodniczący
© Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Słupsku wykonanie: strony internetowe