Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Majątkowych w Słupsku

zrzesza osoby
posiadające uprawnienia
do wykonywania
czynności w zakresie
szacowania
nieruchomości.

władze Stowarzyszenia

Rzeczoznawcy majątkowi należący
do SRM w Słupsku

to osoby o wieloletniej praktyce
zawodowej oraz dużym
doświadczeniu i wyczuciu
w zakresie wyceny zarówno
nieruchomości, jak
i przedsiębiorstw, przedsięwzięć
inwestycyjnych, analizy
opłacalności inwestycji.

lista rzeczoznawców

Kontakt

Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Majątkowych w Słupsku

76-200 Słupsk
al. Jana Pawła II nr 1, pok. 106

tel. 59  841 46 31
e-mail: inwestdom@op.pl

KRS 0000161346
NIP 839 250 43 94
REGON 770925546

Praktyki

Pełnomocnik ds. praktyk zawodowych Marzenna Mikołajczak przyjmuje w Biurze Usług Majątkowych „MM” ul. Dębowa 14, Słupsk - po wcześniejszym telefonicznym potwierdzeniu przybycia tel. 604 249 913.

Wnioski, oświadczenia, druki do pobrania związane z praktykami:

Kandydaci powinni przelać 100 zł na konto:

10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 PFSRM

przez rozpoczęciem praktyki i wydaniem dziennika praktyki zawodowej, oraz 500 zł na konto

60 1020 4649 0000 7602 0079 9221 SRM w Słupsku

jako koszt organizacji praktyk zawodowych płaconych przez kandydata do lokalnych stowarzyszeń.

© Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Słupsku wykonanie: strony internetowe